STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij

Dr inż.

Małgorzata Nowacka

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Wydział Nauk o Żywności Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Wydział Nauk o Żywności

Konferencje

Udział w konferencjach naukowych jest istotnym elementem rozwoju naukowca.

Poniżej przedstawiam tematy ważniejszych referatów i posterów przedstawionych podczas konferencji naukowych.

2015

 • VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Owoce i warzywa – od świtu do zmierzchu” (28-29.05.2015, Poznań, Polska), tytuł doniesienia: „Wpływ blanszowania na właściwości fizyczne i chemiczne żurawiny”, tytuł doniesienia: „Zastosowanie ultradźwięków jako obróbki wstępnej do modyfikacji tkanki gruszki przed procesem odwadniania osmotycznego”.
 • 10th Baltic Conference on Food Science and Technology – FOODBALT-2015, Future Food: Innovations, Science and Technology (21-22.05.2015, Kaunas, Lithuania), tytuł doniesienia: “Physical and chemical properties of cranberries”, tytuł doniesienia: “The influence of contact ultrasound treatment on electrical conductivity and thermal properties of apple tissue”.

2014

 • 1st International conference on ultrasonic-based applications: from analysis to synthesis (ULTRASONICS 2014, 15-17.09.2014, Costa de Caparica, Lizbona, Portugalia), tytuł doniesienia: “Effect of ultrasound treatment on microstructure of carrot tissue”.
 • 19th International Drying Symposium (IDS 2014), 24-27.08.2014, Lyon, France) tytuł posteru: “Color and structure of the dried carrot treated by pulsed electric field”.
 • IV Sympozjum Inżynierii Żywności, (1-2 lipca 2014, Warszawa), tytuł posteru: „Przepuszczalność pary wodnej przez biodegradowalne folie wytworzone na bazie skrobi”.

2013

 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Trendy w technologii owoców warzyw i grzybów” (16-17.05.2013, Rogów), tytuł doniesienia (e-poster): „Wpływ oddziaływania ultradźwięków na przebieg procesu zamrażania tkanki jabłka”.
 • 8th Baltic Conference on Food Science and Technology – FOODBALT-2013, Food, Health and Well-being (23-24.05.2013, Tallin, Estonia), tytuł referatu: “Influence of different parameters of ultrasound treatment on osmotic dehydration process” tytuł doniesienia: “Effect of ultrasound pre-treatments on metabolic response of osmodehydrated kiwifruit slices studied by isothermal calorymetry”.
 • XLI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN – Innowacyjność w nauce o żywności i żywieniu (2 - 3 lipca 2013 r., Kraków), tytuł doniesienia: „Wpływ oddziaływania ultradźwięków na właściwości bioaktywne surowców roślinnych”.

2012

 • XV Konferencja Naukowo-Techniczna - Budowa i eksploatacja maszyn przemysłu spożywczego, BEMS 2012, (05-08.09.2012 r., Kołobrzeg), tytuł referatu: „Wpływ oddziaływania ultradźwięków na mikrostrukturę tkanki jabłka”.
 • III Sympozjum Inżynierii Żywności (26-27.06.2012, Warszawa), tytuł referatu: „Właściwości rekonstytucyjne i higroskopijne suszonej tkanki poddanej obróbce wstępnej za pomocą ultradźwięków”, tytuł posterów: „Właściwości mechaniczne i sorpcyjne jabłek suszonych metodą dwustopniową”, „Modelowanie matematyczne kinetyki dwustopniowego suszenia tkanki jabłka”.
 • 7th Baltic Conference of Food Science and Technology, “Innovative and healthy food for consumers” FOODBALT-2012, (17-18.05.2012, Kaunas, Lithuania), tytuły posterów: „Influence of ultrasound treatment before drying on colour changes in the plant tissue”, „Textural study on osmotic dehydrated kiwifruit slices treated with ultrasound”.

2011

 • V Konferencja Naukowa „Właściwości geometryczne, mechaniczne i strukturalne surowców i produktów spożywczych”, (24-27.05.2011 r., Mrózek k/Olsztynka, Warmia i Mazury), tytuł posteru: „Wpływ powlekania surowca na przebieg procesu suszenia i właściwości rekonstytucyjne suszu”.
 • XL Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, "Tradycja i nowoczesność w żywności i żywieniu", (30.06 – 1.07.2011 r., Warszawa), tytuł posteru: „Zastosowanie modeli matematycznych do opisu izoterm sorpcji suszonej marchwi czarnej i pomarańczowej”.
 • Konferencja międzynarodowa EuroFoodChem XVI – Translating ford chemistry into health benefits, (6-8.07.2011 r., Gdańsk), tytuł posteru: „The influence of microwave drying parameters on biologically active components content in selected herbs”.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Przyszłość opakowań biodegradowalnych. Praktyczne zastosowania" (27.09.2011 r., Warszawa), tytuł posteru: „Opakowania biodegradowalne stosowane jako materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością”.
 • VIII Konferencję Naukową z cyklu Jakość i bezpieczeństwo żywności nt.: "Żywność przyszłości – czyli jaka?", PTTŻ i WNoŻ, (23-24.11.2011 r., Warszawa), tytuł posteru: „Zastosowanie ultradźwięków do obróbki wstępnej surowca przed procesem suszenia”.

2010

 • II Sympozjum Inżynierii Żywności (9-11.06.2010r., Warszawa), tytuł posteru: „Zmiany zdolności przeciwrodnikowej, zawartości polifenoli i barwy w czasie przechowywania suszu jabłkowego uzyskanego przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego”.
 • II Konferencja Naukowa „Agrofizyka w inżynierii produkcji i ochronie środowiska” (15-17 września 2010, Krasiczyn), tytuł referatu: „Wybrane właściwości promiennikowo-konwekcyjnych suszy marchwi i ziemniaka”.

2009

 • XX Seminarium „Właściwości wody w produktach spożywczych” (11-13.05.2009 r., Ostrzyce), tytuł referatu: „Wpływ metody suszenia na mikrostrukturę i właściwości fizyczne suszonych jabłek”.
 • XIV Sesja Młodej Kadry PTTŻ "Jakość i prozdrowotne cechy żywności" (21-22.05.2009 r., Gdynia), tytuł referatu: „Wymiana masy w procesie odwadniania osmotycznego owoców kiwi”.

2008

 • I Sympozjum Inżynierii Żywności (4-6.06.2008r. Warszawa), tytuł posteru: „Zmiany aktywności przeciwutleniającej i zawartości polifenoli suszu jabłkowego uzyskanego przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego”.
 • IV Zjazd Naukowy PTA pt. „Agrofizyka dla produkcji rolniczej i przemysłu spożywczego” (17-19.09.2008r. Nałęczów), tytuł referatu: „Wpływ struktury wewnętrznej materiału na wybrane właściwości fizyczne suszonych jabłek”.

2007

 • Konferencja - Naturalne przeciwutleniacze: od surowca do organizmu, (29-30.01.2007, Poznań), tytuł posteru: „Aktywność przeciwutleniająca jabłek suszonych z wykorzystaniem mikrofal”.
 • XVIII Seminarium Naukowe, „Właściwości Wody w Żywności”, (7-9.05.2007 r., Nowogród), tytuł referatu: „Wpływ parametrów suszenia mikrofalowego na właściwości dyfuzyjne suszonych jabłek”.
 • XII Sesja Młodej Kadry PTTŻ "Jakość i prozdrowotne cechy żywności" (23-24.05.2007 r., Lublin), tytuł referatu: „Wpływ parametrów suszenia mikrofalowego na aktywność przeciwrodnikową jabłek”.
 • XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Postęp w Inżynierii Żywności (25-27.06.2007 r., Nałęczów), tytuł referatu: „Wpływ parametrów suszenia konwekcyjno-mikrofalowego na barwę jabłek”.

2006       

 • Konferencja międzynarodowa CIGR “Future of food engineering”, (26-28.04.2006 r.), tytuł doniesienia: „Effect of drying and storing methods on the chosen physical properties of dried apples”, tytuł posteru: „Influence of drying method and storage on chosen physical properties of dried apples”.
 • XI Sesja Naukowa "Jakość i prozdrowotne cechy żywności" (24-25.05.2006 r.), tytuł posteru: „Aktywność antyoksydacyjną suszu jabłkowego”.

2005

 • Konferencja Naukowa „Żywienie a zdrowie – interakcje”, (9-10 czerwca 2005 r.), tytuł posteru: ,,Wpływ metody suszenia i przechowywania na aktywność przeciwutleniającą suszu jabłkowego”.