STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij

Dr inż.

Małgorzata Nowacka

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Wydział Nauk o Żywności Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Wydział Nauk o Żywności

Projekty badawcze

Obecnie biorę udział w następujących projektach badawczych:

 • Projekt „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje” (MEiN, 28.04.2022-27.04.2023): „Roślinna alternatywa ryb”, decyzja: SKN/SP/534683/2022 z dnia 28.04.2022 r., kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Nowacka, prof. SGGW.
 • Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 (II konkurs na Minigrant, 08.04.2022 – 31.12.2022): „Roślinna alternatywa produktów rybnych”, kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Nowacka, prof. SGGW.
 • Projekt Miniatura 4 (NCN, 16.10.2020-15.10.2021): „Zastosowanie modelowego trawienia do oceny zmian zawartości składników bioaktywnych w żurawinie poddanej sonikacji”, projekt na badania wstępne/pilotażowe, decyzja: DEC-2020/04/X/NZ9/00293 z dnia 01.10.2020 r., kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Nowacka, prof. SGGW.
 • Project Core Organic ID 32 (ERA-NET, NCBR, 2021-2024), acronim: MILDSUSFRUIT, „Innowacyjne łagodne przetwarzanie dostosowane do zapewnienia trwałych i wysokiej jakości ekologicznych produktów owocowych” (ang. Innovative Mild Processing Tailored to Ensure Sustainable and High Quality Organic Fruit Products”, kierownik projektu.
 • Grant Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020 (2019-2022 r.) pt. "Innowacyjny system przetwarzania żywności na zmniejszoną skalę” (ang. Innovative down-scaled FOod processing in a boX) nr 817683, akronim: FOX,  z-ca kierownika, wykonawca projektu.

Realizowałam następujące projekty badawcze / podzadania projektów badawczych:

 • Prace zlecone w ramach projektu (2018-2020 r.) pt. "Opracowanie technologii hybrydowego suszenia odpadów i produktów ubocznych przemysłu owocowo-warzywnego", nr wniosku o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-0086/18, nr SGGW  506-01-092600-Q00515-99, z-ca kierownika, wykonawca projektu.
 • Grant NCBiR w ramach programu "Biostrateg 2" nr BIOSTRATEG/298537/7/NCBR/2016 (2016-2018 r.) pt: "Nowe opakowania z wykorzystaniem surowców odnawialnych i innowacyjnych impregnatów parafinowych". Podzadanie: "Ocena możliwości dopuszczenia papieru pokrytego emulsją parafinową do kontaktu z żywnością".
 • Grant MNiSW w ramach programu "Iuventus Plus" nr IP 2014 033173 (2015-2018 r.) pt: "Zastosowanie innowacyjnych metod do otrzymania przekąsek owocowych" - kierownik projektu.
 • Grant NCBiR w ramach programu "Lider" nr L-4/17/2013 (2013-2016 r.) pt: „Zastosowanie pulsacyjnego pola elektrycznego oraz kombinowanej metody z wykorzystaniem pulsacyjnego pola elektrycznego oraz ultradźwięków do wspomagania procesu suszenia tkanki roślinnej” - wykonawca projektu.
 • Grant na zadanie badawcze w ramach wewnętrznego trybu konkursowego w SGGW dla młodego pracownika nauki lub uczestnika studiów doktoranckich (2014 r.) pt.: "Zastosowanie ultradźwięków w celu modyfikacji właściwości tkanki roślinnej przed procesem odwadniania" - kierownik projektu.
 • Grant na zadanie badawcze w ramach wewnętrznego trybu konkursowego w SGGW dla młodego pracownika nauki lub uczestnika studiów doktoranckich (2012 r.) pt.: "Zastosowanie ultradźwięków w celu modyfikacji właściwości tkanki roślinnej" - kierownik projektu.
 • Podzadanie (usługa badawcza w 2012 r.) w ramach projektu badawczo-rozwojowego N R12 0137 10 pt. "Wytworzenie aparatury do niedestrukcyjnej oceny jakości warzyw i owoców na podstawie zjawiska biospeckli" (Instytucja realizująca grant - Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie) dot. Niedestrukcyjnej oceny jakości pomidorów w okresie ich pozbiorczego dojrzewania, na podstawie zjawiska biospeckli - kierownik usługi badawczej.
 • Podzadanie w ramach programu "Lider" (2010-2014 r.) pt. "Analiza rynku teksturotwórczych dodatków do żywności w Polsce oraz metody zagospodarowania odpadów przemysłu owocowo-warzywnego" (Instytucja realizująca grant - Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie) dot. "Nowego teksturotwórczego dodatku do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego" - wykonawca projektu.
 • Grant promotorski Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr NN 312 159134 (2008-2009 r.) pt.: „Studia nad wykorzystaniem promieniowania podczerwonego i mikrofalowego do suszenia tkanki jabłka" -  główny wykonawca projektu.
 • Grant na zadanie badawcze w ramach wewnętrznego trybu konkursowego w SGGW dla młodego pracownika nauki lub uczestnika studiów doktoranckich (2006 r.) pt.: "Ocena wpływu procesu technologicznego oraz warunków przechowywania na właściwości fizykochemiczne tkanki roślinnej" - zastępca kierownika projektu.