Monografie

STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij

Dr inż.

Małgorzata Nowacka

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Wydział Nauk o Żywności Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Wydział Nauk o Żywności

Monografie

 • 1.
 • Dadan M., Nowacka M., Czyzewski J., Witrowa-Rajchert D., 2020: Modification of food structure and improvement of freezing processes by pulsed electric field treatment, Book chapter in: “PULSED ELECTRIC FIELDS TO OBTAIN HEALTHIER AND SUSTAINABLE FOOD FOR TOMORROW” (Eds. F.J. Barba, O. Parniakov, A. Wiktor), 203-226, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816402-0.00009-4, Wydawnictwo Elsevier

 • 2.
 • Nowacka M., Janowicz M., 2019: Rozdział 5. Pomiar ciśnienia. „Maszynoznawstwo Przemysłu Spożywczego”, pod redakcją naukową A. Lenarta i E. Domian, 83-97.

 • 3.
 • Tylewicz U., Nowacka M., Martín-García B., Wiktor A., Gómez Caravaca A.M., 2018: Target sources of polyphenols in different food products and their processing by-products, Book chapter in: Polyphenols: Properties, Recovery, and Applications (Ed. Charis M. Galanakis), 135-176. (preview)

 • 4.
 • Mika A., Nowacka M., Wiktor A., 2017. Możliwości wykorzystania nowych rozwiązań w monitoringu jakości opakowań do żywności. W: Współczesne problemy zarządzania i inżynierii produkcji – żywność i środowisko. Monografia naukowa pod red. A. Dudziak, M. Stomy, L. Rydzaka, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin 2017, 193-200. (preview)

 • 5.
 • Nowacka M., Mika A., Wiktor A., Ciosek P., Rybak K., Dadan M., Witrowa-Rajchert D., 2017: Application of various types of coatings in food packaging materials – A review, Journal on Processing and Energy in Agriculture, 21(2), 71-75. (preview)

 • 6.
 • Wesoły M., Nowacka M., Ciosek P. 2015. Zastosowanie dyskretnej transformacji falkowej do przetwarzania danych woltamperometrycznego elektronicznego języka do analizy suszy owocowych, [w:] Elektrochemia Stosowana, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 299-311. (preview)

 • 7.
 • Wiktor A., Sledz M., Nowacka M., Rybak K., Chudoba T., Witrowa-Rajchert D. 2014. Pulsed electric field pretreatment for drying of carrot tissue – experimental and mathematical modeling studies. 19th International Drying Symposium, Lyon, France, 24-27.08.2014, EDP Sciences, ISBN 978-2-7598-1631-6, str. 7 (preview)

 • 8.
 • Wiktor A., Nowacka M., Sledz M., Rybak K., Chudoba T. Witrowa-Rajchert D. 2014. Color and structure of the convective dried carrot treated by pulsed electric field. 19th International Drying Symposium, 24-27.08.2014, Lyon, France, EDP Sciences, ISBN 978-2-7598-1631-6, str. 6 (preview)

 • 9.
 • Kutyła-Olesiuk A., Wesoły M., Nowacka M., Ciosek P., 2014: Zastosowanie sieci Kohonena do analizy danych elektronicznego języka, [w:] Chemometria w rozwiązywaniu problemów nauki i praktyki, pod redakcją G. Zadory, D. Zuby i A. Parczewskiego, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2014, 137-143.

 • 10.
 • Tylewicz U., Rocculi P., Nowacka M., Romani S., Dalla Rosa M., 2013: Nonthermal processing of apple and kiwifruit slices for quality and stability increase: Review, Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 17, iss. 4, pp. 158-162, 2013. IF=0.12

 • 11.
 • Kutyła-Olesiuk A., Wesoły M., Nowacka M., Ciosek P., 2012: „Qualitative and quantitative analysis of apple extracts based on hybrid electronic tongue”, IMCS 2012 - The 14th International Meeting on Chemical Sensors (20-23.05.2012 r., Nürnberg, Niemcy), DOI 10.5162/IMCS2012/P2.9.21, 1761-1764.

 • 12.
 • Ciosek P., Kutyla-Olesiuk A., Dziedzic S., Jankowski W., Nowacka M., 2011: „Recognition of dried apples by hybrid electronic tongue system”, Proceedings of the Fifth International Conference on Sensing Technology, ICST 6137018, pp. 442-445.

 • 13.
 • Rząca M., Witrowa-Rajchert D., 2010: Wpływ metody suszenia na wybrane właściwości fizyczne suszonej tkanki roślinnej. Wpływ procesów technologicznych na właściwości materiałów i surowców roślinnych. Monografia Wydawnictwa Naukowego FRNA, Komitet Agrofizyki PAN, 2010, Lublin, 9-18.

 • 14.
 • Rząca M., Witrowa-Rajchert D., 2007: Wybrane właściwości fizyczne suszonych produktów roślinnych. Monografia - Właściwości Fizyczne Suszonych Surowców i Produktów Spożywczych, Komitet Agrofizyki PAN, Wyd. Naukowe FRNA, 2007, Lublin, 35-43.