Publikacje oryginalne

STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij

Dr inż.

Małgorzata Nowacka

Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Wydział Nauk o Żywności Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Wydział Nauk o Żywności

Publikacje oryginalne

 • 1.
 • Śledź M., Wiktor A., Rybak K., Nowacka M., Witrowa-Rajchert D. 2015. The impact of ultrasound and steam blanching pre-treatments on the drying kinetics, energy consumption and selected properties of parsley leaves. Applied Acoustics, http://dx.doi.org/10.1016/j.apacoust.2015.05.006, (preview)

 • 2.
 • Wiktor A., Sledz M., Nowacka M., Rybak K., Witrowa-Rajchert. D. 2015. The influence of immersion and contact ultrasound treatment on selected properties of the apple tissue. Applied Acoustics, http://dx.doi.org/10.1016/j.apacoust.2015.05.001 (preview)

 • 3.
 • Wiktor A., Sledz M., Nowacka M., Rybak K., Chudoba T., Lojkowski W., Witrowa-Rajchert. D. 2015. The impact of pulsed electric field treatment on selected bioactive compounds content and color of plant tissue. Innovative Food Science and Emerging Technologies, DOI:10.1016/j.ifset.2015.04.004 (preview)

 • 4.
 • Witrowa-Rajchert D., Wiktor A., Śledź M., Nowacka M. 2014. Selected emerging technologies to enhance the drying process. A review. Drying Technology, 32, 1386-1396 (preview)

 • 5.
 • Rejak A., Wójtowicz A., Oniszczuk T., Niemczuk D., Nowacka M., 2014: Evaluation of Water Vapor Permeability of Biodegradable Starch-Based Films, TEKA Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 14(1), 89-94.

 • 6.
 • Wiktor A., Rybak K., Śledź M., Nowacka M., Gondek E., Chudoba T., Łojkowski W., Witrowa-Rajchert D. 2014. Wpływ sonikacji immersyjnej i kontaktowej oraz pulsacyjnego pola elektrycznego na przewodność elektryczną tkanki marchwi. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 579, 101-110

 • 7.
 • Wiktor A., Śledź M., Nowacka M., Chudoba T., Witrowa-Rajchert D. 2014. Pulsed electric field pretreatment for osmotic dehydration of apple tissue – experimental and mathematical modeling studies. Drying Technology, 32, 408-417 (preview)

 • 8.
 • Nowacka M., Śledź M., Wiktor A., Witrowa-Rajchert D. 2014. Changes of radical scavenging activity and polyphenols content during storage of dried apples. International Journal of Food Properties, 17:6, 1317-1331 (preview)

 • 9.
 • Wiktor A., Śledź M., Nowacka M., Chudoba T., Witrowa-Rajchert D., 2014: Pulsed electric field pretreatment for osmotic dehydration of apple tissue – experimental and mathematical modeling studies, Drying Technology, 32, 408–417.

 • 10.
 • Nowacka M., Tylewicz U., Laghi L., Dalla Rosa M., Witrowa-Rajchert D., 2014: Effect of ultrasound treatment on the water state in kiwifruit during osmotic dehydration, Food Chemistry, 144, 18-25.

 • 11.
 • Fijałkowska A., Nowacka M., Witrowa-Rajchert D., 2013: Wpływ oddziaływania ultradźwięków na barwę suszonej konwekcyjnie tkanki jabłka. Postępy Techniki Przemysłu Spożywczego, 2013, 2, 40-44.

 • 12.
 • Nowacka M., Fijałkowska A., Witrowa-Rajchert D., 2013: Wpływ oddziaływania ultradźwięków na przebieg procesu zamrażania tkanki jabłka, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2013/12, 6-7.

 • 13.
 • Wiktor A., Śledź M., Nowacka M., Witrowa-Rajchert D., 2013: Zastosowanie zimnej plazmy w technologii żywności, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 5 (90), 5-14.

 • 14.
 • Śledź M., Nowacka M., Wiktor A., Witrowa-Rajchert D., 2013: Selected chemical and physico-chemical properties of microwave-convective dried herbs, Food and Bioproducts Processing, 91, 421-428.

 • 15.
 • Wiktor A., Iwaniuk M., Śledź M., Nowacka M., Chudoba T., Witrowa-Rajchert D., 2013: Drying kinetic of Apple tissue treated by pulse electric field, Drying Technology, 31, 112-119.

 • 16.
 • Śledź M., Nowacka M., Wiktor A., Selke M., Witrowa-Rajchert D., 2013: Właściwości mechaniczne i sorpcyjne jabłek suszonych metodą dwustopniową, Acta Agrophysica, 2013, 20(1), 195-205.

 • 17.
 • Kutyla-Olesiuk A., Nowacka M., Wesoły M., Ciosek P., 2013: Evaluation of organoleptic and texture properties of dried apples by hybrid electronic tongue, Sensors & Actuators B: Chemical, 187, 234-240.

 • 18.
 • Wiktor A., Nowacka M., Śledź M., Selke M., Witrowa-Rajchert D., 2012: Kinetyka suszenia konwekcyjnego wspomaganego ogrzewaniem mikrofalowym miąższu jabłka – dobór modelu matematycznego. Nauki Inżynierskie i Technologie, 4, 99-111.

 • 19.
 • Nowacka M., Janiak G., Kidoń M., Czapski J., Witrowa-Rajchert D., 2012: Zastosowanie modeli matematycznych do opisu izoterm sorpcji wody dla suszonej marchwi purpurowej i pomarańczowej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 5(84), 60-72.

 • 20.
 • Nowacka M., Śledź M., Wiktor A., Witrowa-Rajchert D., 2012: Fizyczne i chemiczne właściwości produktów spożywczych suszonych z wykorzystaniem mikrofal. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6(85), 5-20.

 • 21.
 • Nowacka M., Wiktor A., Śledź M., Jurek N., Witrowa-Rajchert D., 2012: Drying of ultrasound pretreated apple and its selected physical properties, Journal of Food Engineering, 113, 427-433.

 • 22.
 • Nowacka M., Witrowa-Rajchert D., Ruła J., 2011: Wpływ procesów technologicznych na aktywność przeciwutleniającą i zawartość polifenoli w tkance jabłka, Postępy Techniki Przemysłu Spożywczego, 2011, 21/39(2), 12-15.

 • 23.
 • Nowacka M., Łuczywek K., Witrowa-Rajchert D., 2011: Wpływ parametrów suszenia mikrofalowego na zawartość polifenoli w wybranych ziołach, Przemysł Spożywczy, 10/2011, 51-53.

 • 24.
 • Nowacka M., Witrowa-Rajchert D., Strachota W., Sobczak E., 2011: Zmiany zawartości witaminy C i karotenoidów w przechowywanych suszach marchwi i ziemniaka, Acta Agrophysica, 2011, 17(1), 165-175.

 • 25.
 • Tylewicz U., Panarese V., Laghi L., Rocculi P., Nowacka M, Placucci G., Dalla Rosa M., 2011: NMR and DSC Water Study during Osmotic Dehydration of Actinidia deliciosa and A. chinensis kiwifruit, Food Biophysics, 2011, 6 (2), 327-333.

 • 26.
 • Nowacka M., Witrowa-Rajchert D., 2010: Zmiany zdolności przeciwrodnikowej, zawartości polifenoli i barwy w czasie przechowywania suszu jabłkowego uzyskanego przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego, Acta Agrophysica, 2010, 16(2), 391-400.

 • 27.
 • Nowacka M., Witrowa-Rajchert D., 2010: Zmiany właściwości higroskopijnych suszy jabłkowych w czasie przechowywania. Acta Agrophysica, 2010, 15(2), 359-370.

 • 28.
 • Nowacka M., Witrowa-Rajchert D., Strachota W., Sobczak E., 2010: Wybrane właściwości promiennikowo-konwekcyjnych suszy marchwi i ziemniaka, Acta Agrophysica, 2010, 16(1), 127-136.

 • 29.
 • Rząca M., Witrowa-Rajchert D., 2010: Zmiany aktywności przeciwrodnikowej i zawartości polifenoli w suszach jabłkowych podczas przechowywania. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2010, nr 552, 217-225.

 • 30.
 • Rząca M., Witrowa-Rajchert D., Tylewicz U., Dalla Rosa M., 2009: Wymiana masy w procesie odwadniania osmotycznego owoców kiwi. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6 (67), 140-149.

 • 31.
 • Rząca M., Witrowa-Rajchert D., 2009: Zmiany aktywności przeciwrodnikowej i zawartości polifenoli suszu jabłkowego uzyskanego przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2009, 1(62), 99-108.

 • 32.
 • Witrowa-Rajchert D., Rząca M., 2009: Effect of Drying Method on the Microstructure and Physical Properties of Dried Apples. Drying Technology, Vol. 27, No. 7, 903-909.

 • 33.
 • Rząca M., Witrowa-Rajchert D., 2008: Zmiany barwy suszu jabłkowego uzyskanego przy wykorzystaniu promieniowania podczerwonego. Postępy Techniki Przemysłu Spożywczego, 2008, 1, 16-19.

 • 34.
 • Rząca M., Witrowa-Rajchert D., 2007: Wpływ parametrów suszenia konwekcyjno-mikrofalowego na aktywność przeciwrodnikową jabłek. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2007, 5(54), 220-228.

 • 35.
 • Rząca M., Witrowa-Rajchert D., 2007: Wpływ parametrów suszenia konwekcyjno-mikrofalowego na barwę jabłek. Acta Agrophysica, 2007,10(2), 445-454.

 • 36.
 • Rząca M., Witrowa-Rajchert D., 2007: Wpływ techniki suszenia oraz warunków przechowywania na właściwości rekonstytucyjne i higroskopijne suszu jabłkowego. Acta Agrophysica, 2007, 9(2), 471-480.

 • 37.
 • Rząca M., Witrowa-Rajchert D., 2006: Aktywność przeciwrodnikowa związków fenolowych zawartych w suszu jabłkowym. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2006, 2(47) Supl. 276-285.